Gwefan Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales Website

1.  

Beth ydi dy farn ar ein gwefan?


     What do you think of our website?

3.  

Pa mor hawdd yw dod o hyd i'r hyn rwyt ti'n chwilio amdano?


     How easy is it to find what you're looking for?


Mae cyfathrebu ac ymgysylltu hefo'n partneriaid a rhanddeiliaid yn y ffordd orau posib yn bwysig i ni. Byddwn yn ystyried yr holl adborth er mwyn gwella gwefan Cymwysterau Cymru ymhellach.Communicating and engaging with our partners and stakeholders in the best possible way is important to us. We'll take all feedback into consideration to improve the Qualifications Wales website further.